Rok akademicki 2012/13


W naszej GALERII sa już zdjęcia z Pogorzelicy

:::zobacz


Park - Twoje zdanie się liczy

24 sierpnia nasza Grupa Lokalnego Działania   przeprowadziła w parku ciekawą akcję pod hasłem :” Park - Twoje zdanie się liczy”.Zorganizowano dwa stanowiska – koło tężni i koło grzybka, w których spacerujący po parku mogli wyrazić swoją opinię o nim. W każdym stanowisku ustawiono trzy tablice z hasłami :” co mi się w parku podoba”,” co mi się w parku nie podoba”, „ czego  w parku brakuje”. Odpowiedzi pisane na kolorowych karteczkach umieszczano na odpowiednich tablicach. Akcja cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Tablice bardzo szybko zapełniały się karteczkami. Swoje zdanie wyrażali dorośli i dzieci..  Na stoiskach można było otrzymać materiały promujące Rabkę – Zdrój i Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dzieci dostawały kolorowe balony z napisem UTW, mogły poczęstować się cukierkami. Uczestnicy akcji wyrażali pozytywną opinię o niej, niektórzy proponowali, by zorganizować podobną, w której można by wyrazić swoją opinię o całym uzdrowisku . Zebrane informacje zostaną w Uniwersytecie opracowane i przekazane władzom miasta.

Akcja została sfinansowana przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” działające przy Polsko-Amerykńskiej Fundacji Wolności , a z którym Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku.współpracuje.


więcej zdjęć w :::GALERII 


Gorące brawa dla Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniach 25 – 29.07.2013 r. w Rabce-Zdroju odbyło się czterostronne spotkanie Miast Partnerskich: Rabka-Zdrój, Murrhardt (Niemcy), Frome (Wielka Brytania), Chateau-Gontier (Francja), pod hasłem „Dni kultury i solidarności między pokoleniami”. W piątek, 25 lipca br. w ramach konferencji Miast Partnerskich pt. „Polityka senioralna w naszym mieście” zaprezentował się ze swoim dorobkiem Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku. Sekcja plastyczna wystawiła swoje obrazy w restauracji „Victoria”, gdzie odbywała się konferencja, a Chór Cantabile pod dyrekcja Ireny Szuby na otwarciu spotkania wykonał trzy melodie z Podhala. Wiceprezes Beata Śliwińska przedstawiła prezentację Uniwersytetu, omawiając najważniejsze osiągnięcia i istotne aspekty jego działania. W ocenie uczestników konferencji (gorące brawa, liczne gratulacje) dorobek RUTW budzi podziw i wręcz szokuje poziomem, profesjonalizmem i atrakcyjnością oferty programowej oraz szerokim spektrum działań na rzecz społeczności lokalnej.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w roku 2012, Rabczański UTW, jako jeden z piętnastu w kraju poddał się procedurze certyfikacji w ramach nowatorskiego projektu „Profesjonalne UTW partnerem w kształtowaniu polityki senioralnej Państwa”. Po serii specjalistycznych szkoleń, wielu miesiącach pracy nad wdrażaniem wymaganych standardów merytorycznych, pranych i organizacyjnych, po drobiazgowej weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję z ramienia Ogólnopolskiej Federacji UTW, na początku lipca br. Rabczańskie Stowarzyszenie zdobyło Złoty Certyfikat i miano „Profesjonalny UTW”. Był to drugi (po UTW warszawskim) certyfikat złoty. Procedura weryfikacji zgłoszonych UTW trwać ma do listopada br., a przyjęcie certyfikatu zobowiązuje do przestrzegania określonych procedur na okres trzech lat.

Rabczańska wszechnica Seniorów została tez wyróżniona przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” – działające przy Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie. Jako jedna z pierwszych 10. takich placówek w Polsce, została wytypowana do realizacji pilotażowego projektu „UTW na rzecz społeczności lokalnej”. Liderzy utworzonego w Rabce na początku roku Zespołu ds. takich działań, uczestniczyli w warsztatach prowadzonych w różnych miejscach Polski. Obecnie, przy pomocy specjalistów budują profesjonalny plan pracy Zespołu, bazujący na dotychczasowych doświadczeniach i wzbogacony o nowe pomysły. Będą to działania w sferze kultury, edukacji, pomocowe, promujące Rabkę-Zdrój, a przede wszystkim integrujące różne grupy pokoleniowe mieszkańców Miasta i Gminy.

(b)


Koleżanka Beata Śliwińska prezentuje nasz Uniwersytet.


Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał w dniu 5 VII  2013r. od Ogólnopolskiej Federacji  UTW z rąk  Pani prof. Zdzisławy Zacłony, konsultanta naukowego Federacji oraz Pani Prezes Federacji Wiesławy Borczyk  złoty certyfikat 
„ Profesjonalny Uniwersytet Trzeciego Wieku”.

Z radością pragnę Państwa poinformować, że wiele miesięcy pracy nad przygotowaniem i wdrażaniem standardów prawnych, organizacyjnych i merytorycznych koniecznych dla uzyskania tytułu Profesjonalny Uniwersytet Trzeciego Wieku, uwieńczonych zostało sukcesem. Komisja weryfikacyjna Ogólnopolskiej Federacji UTW w składzie Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu prof. dr hab. Zdzisława Zacłona, Prezes OFUTW Wiesława Borczyk, mec. Wojciech Nalepa, przyznała Rabczańskiemu Stowarzyszeniu Złoty Certyfikat i miano Profesjonalny Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W latach 2012-2013 procedurze weryfikacji w ramach pilotażowego programu „Profesjonalne UTW partnerem w kreowaniu polityki senioralnej Państwa”, dobrowolnie poddało się 15 uniwersytetów w Polsce. Jak dotąd zweryfikowano 5 placówek. Nasze Stowarzyszenie jest drugim w Polsce ( po UTW w Warszawie), które otrzymało Certyfikat Złoty.


W dniach 21-23 czerwca obchodziliśmy Dni Seniora. 


fotorelacje   :::część I    :::część II


Zadanie współfinansowane ze środków w ramach Rządowego Programu
na Rzecz Aktywności społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.


W czerwcu miesiącu zapraszamy na dwa wyjątkowe wydarzenia:
22.06 w Nowym Targu współorganizujemy wspólnie z nowotarskim oddziałem PTH konferencję "Karpaty pełne czarów". Będzie to pierwsza na Podhalu konferencja naukowa dotycząca kultury ludowej w jej bodaj najciekawszym aspekcie, czyli o medycynie ludowej, czarach, wierzeniach. Lęku przed nieznanym i próbach jego opanowania. Program konferencji i jej miejsce podane są na załączonym plakacie.

24.06 polecamy wykład w trasie, czyli opowieść Agnieszki Fudali z PPWSZ w Nowym Targu o rabczańskich willach poprzez pryzmat ich historii i historii architektury obecnej w tych niezwykłych budynkach.  O 17:00 spotykamy się przy willi pod Aniołem (budynek MOK) w razie niepogody wykład ze zdjęciami będzie wewnątrz.

 


Warsztaty GLD

W dniach 17-18 czerwca br dla  13-osobowej Grupy Lokalnej Działalności animatorka kultury z Towarzystwa „ę” z Warszawy Dorota Piwowarska poprowadziła warsztaty na temat „ Jak zorganizować akcję w społeczności lokalnej”.

Zajęcia były przygotowaniem do akcji, jakie planujemy przeprowadzić w ramach działania naszej grupy. Otrzymałyśmy ze strony Doroty duże wsparcie dla naszych pomysłów, a przede wszystkim konstruktywne i cenne wskazówki do projektów, które zamierzamy realizować. Pokazała nam konkretne metody pracy potrzebne w dalszym działaniu.

W sierpniu planujemy  realizację zadania pod hasłem  „Nasz park –  Twoje zdanie się liczy”. Zadanie to będzie sfinansowane ze środków Towarzystwa w ramach grantu „Micro 1800”.

Otrzymałyśmy także zapewnienie dalszej pomocy ze strony animatorów kultury Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” w kolejnych projektach.

Zdjęcia z warsztatów w :::GALERII.


Wizyta studyjna przedstawicieli Grupy Lokalnego Działania

W dniach 12-13 czerwca 2013r. cztery przedstawicielki Grupy Lokalnego Działania ( Ewa Kisiel, Maria Górnicka-Orzeł, Elżbieta Szarawara, Teresa Wideł) wybrały się z wizytą studyjną do Parkowej Akademii Wolontariatu działającej w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.

Podczas wizyty studyjnej odwiedziły siedzibę PAW mieszczącą się w Hali Wystaw „Kapelusz”. Uczestniczyły w zajęciach plastycznych , zapoznały się z techniką origami, obejrzały wystawę prac plastycznych wolontariuszy PAW. Razem z grupą seniorów z MOPS-u z Katowic wzięły udział w lekcji angielskiego oraz w zajęciach tanecznych przygotowanych dla tej grupy przez wolontariuszy PAW. Prezes Fundacji Park Śląski (PAW jest częścią fundacji) zapoznała je z ich stroną internetową, gdzie szczegółowo opisano ich działania, zamieszczono zdjęcia z akcji przez nich prowadzonych i opisano przyszłe zamierzenia. Jedna z wolontariuszek PAW zorganizowała im wycieczkę meleksem po Chorzowskim Parku, którego obszar wynosi 620 ha (250 ha to tereny leśne a 100 ha to pielęgnowane stałe powierzchnie parkowe).W parku jest Planetarium Śląskie, ZOO , Rosarium, Górnośląski Park Etnograficzny, Wesołe Miasteczko, Park Linowy „Palenisko”, kąpielisko „Fala”, Paintball Park, Galeria Rzeźby Śląskiej i Stadion Śląski. Wyznaczone są tam trasy rowerowe, trasy do jazdy na rolkach i siłownia na wolnym powietrzu Uczestniczki wizyty spotkały się również z maratończykiem- wolontariuszem PAW.

W trakcie tych dwóch dni poznały prace wolontariuszy PAW, zapoznały się m.in. z akcją wspierania honorowego krwiodawstwa polegającego na wykonaniu /na prośbę stacji krwiodawstwa/ szydełkowych „ kropelek krwi”, z metodami organizowania gier planszowych w parku, z informacjami o turnieju rodzinnym „Szlakiem Baśni i Legend” oraz o udziale wolontariuszy w organizacji wystawy kwiatów i ogrodów itp..

Przedstawicielki GLD zostały zaproszone na Kongres „Obywatel Senior”, który odbędzie się w dniach 16-17 września br. w WPKiW. Wolontariusze PAW zostali zaproszeni do zorganizowania podobnej wizyty studyjnej w UTW w Rabce-Zdroju. Wizyta w Chorzowie przebiegła w wyjątkowo miłej i serdecznej atmosferze.

Zdjęcia z wizyty w :::GALERII


Bukowina Tatrzańska -  warsztaty muzyczne 4.06-6.06.2013


zdjęcia w :::GALERII
Warsztaty muzyczne dotowane były przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013


Eviva l'arte czyli co słychać u naszych plastyków. 
  

Zdjęcia z zajęć prowadzonych przez Jana Koleckiego (Jan po mistrzu Matejce, a Kolecki po mistrzu Jerzym) w naszej GALERII  :::Eviva L'arte I  i Eviva l'arte II


Przypominamy 
o zbliżającym się terminie wpłaty II raty za wakacyjny wyjazd nad morze do Pogorzelicy. Równocześnie prosimy o wpłaty za przejazd autokarem oraz koszty administracyjne.

II rata- 300 zł/os
Opłata za autokar - 180 zł /os.
Koszty adm. 10 zł/os.

W miarę możliwości prosimy o osobiste dokonywanie wpłat w sekretariacie RUTW do dnia 15.06.2013 rByliśmy w Starym Sączu


Zdjęcia z wycieczki w :::GALERII


Termalna woda zdrowia doda.
25 kwietnia członkowie naszego UTW mogli skorzystać z kąpieli w wodach termalnych w Białce Tatrzańskiej.

Wyjazd  został sfinansowany  ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
Zdjęcia w :::GALERII


Zespół współpracy ze społecznością lokalną – wolontariat.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie w poniedziałek, 6 maja br. 
o godzinie 11:00 w sekretariacie RUTW, ul.Parkowa 2.

Do statutowych zadań UTW należy m.in. "aktywizacja społeczna poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego", "podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu" .Realizacji tych zadań sprzyjać będzie powstająca przy naszym uniwersytecie zespół współpracy ze środowiskiem lokalnym. Dla  10 wybranych uniwersytetów Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności organizuje  warsztaty wspierające proces uruchamiania tych zespołów. 


foto: Kamil Szuba

Pierwsze warsztaty odbyły się w listopadzie 2012 w Konstancinie. Uczestniczyło w nich 21 uniwersytetów wybranych w drodze konkursu ofert. W roku 2013  na dalsze warsztaty zakwalifikowano 10 uniwersytetów, w tym UTW w Rabce-Zdroju. Kolejne trzydniowe zajęcia odbyły się w lutym i kwietniu. Następne przewidziane są na październik. W warsztatach tych uczestniczyły następujące osoby z naszego UTW : Maria Górnicka, Małgorzata Kaznowska, Grażyna Lysy, Elżbieta Szarawara, Beata Śliwińska, Anna Wzorek.

:::wiecej     


 "Witaj Majowa Jutrzenko" - lekcje śpiewania chóru "Cantabile".

Pod tym hasłem chór Cantabile pod dyr. Ireny Szuby wystąpił z koncertem pieśni patriotycznych dla mieszkańców Rabki-Zdroju z okazji 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
Występ miał miejsce w MOK, a wypełniona po brzegi sala była dowodem zainteresowania i chęcią uczestniczenia w tym koncercie publiczności. Występ rozpoczął się recytacją fragmentu „Pana Tadeusza” wykonaną przez Beatę Śliwińską, po czym chór odśpiewał znaną pieśń „Witaj, Majowa Jutrzenko”.


Kol. Beata Śliwińska w kilku zdaniach nakreśliła znaczenie historyczne Konstytucji dla społeczeństwa polskiego.
Następnie chór zaśpiewał hymn „Gaude Mater Polonia”. W programie występu znalazły się również pieśni Maryjne: „Królowo Polski”, „Matko scynśliwyk powrotów”, „Bogurodzica”.
Nie zabrakło też pieśni „Bartoszu, Bartoszu”, a także pieśni wojennych: „Ostatni mazur”, „Bywaj dziewczę”, „Jakem maszerował”.
Aplauz wywołał występ solowy pieśni patriotycznej koleżanki Cecyli Jurzak, przy akompaniamencie dyrygent Ireny Szuby.
Na zakończenie chór razem z publicznością odśpiewał pieśń „ Marsz Czechowskiego”.
W drugiej części uroczystości odbyła się lekcja śpiewania pieśni patriotycznych z publicznością.

Zdjęć w GALERII.

8. maja chór Cantabile wystąpił ponownie z koncertem pieśni patriotycznych dla uczniów Zespołu Szkół przy Śląskim Centrum Rehabilitacji Uzdrowiskowych w Rabce-Zdroju. 
Na program złożyły się poważne pieśni patriotyczne oraz weselsze: „Jakem maszerował”, „Ostatni mazur”….
Recytacja fragmentu „Pana Tadeusza” , informacje o 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja oraz słuchane piesni były doskonałą lekcją patriotyzmu dla zebranych uczniów. 
Każda z uczestniczek chóru otrzymała wykonany przez młodzież kwiat, jako podziękowanie za występ. 


Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet  
8 III 2013r. w MOK odbyło się spotkanie towarzyskie Słuchaczy naszego Uniwersytetu.  Tegoroczne hasło:
Gramy w Zielone
 


Zdjęcia Ani Wzorek w :::Galerii.


Szkolenie w Mszanie Dolnej

To były miłe 3 dni. Pożyteczne i przyjemne. W wyjazdowym szkoleniu organizowanym przez PCK  w dniach 11–13 lutego br. brało udział 22 słuchaczy naszego uniwersytetu. Szkolenie odbywało się w ośrodku PCK w Mszanie Dolnej. Organizatorzy zapewnili nam transport, dobre warunki lokalowe ( pokoje z łazienkami, świetlica, jadalnia, mini siłownia, sauna), wspaniałe wyżywienie, kompetentnych i miłych instruktorów. Okolica przepiękna (u stóp Lubogoszczy), pogoda jak na zamówienie. 

Szkolenie obejmowało zajęcia teoretyczne i praktyczne, a ich tematyka to:

  • skuteczne metody i sposoby uchronienia się przed kradzieżą i oszustwem

  • podstawy samoobrony dla seniora

  • pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

Kilka godzin trwała także nauka Nordic Walking. Najpierw teoria, potem wycieczka z kijkami pod okiem instruktora.

Był także czas wolny – były więc spacery po okolicy, zajęcia w świetlicy tj. róznego rodzaju gry, wspólne śpiewanie, opowiadanie dowcipów, miłe pogwarki i oczywiście „ostatki”.

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymał kartę „ice” przydatną w razie nagłego wypadku i ściągawkę nt. udzielania pierwszej pomocy. Obie te rzeczy warto mieć we własnej torebce czy portfelu.

Fotorelacja w :::GALERII


Zapraszamy do naszej galerii. W niej m.in.  fotorelacje z:


Lekcji śpiewania
20.01.2013r.


Noworoczne spotkanie
25.01.2013r.


Wizyta w Domu Opieki Spoółecznej
21.01.2013r.

Stroje koncertowe chórzystek zostały zakupione ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
    Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób
    Starszych na lata 2012-201311 grudnia - Wycieczka "Skarby architektury drewnianej"   :::Zdjęcia
Wycieczka dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego w ramach konkursu na wsparcie działalności UTW  7 grudnia w galerii Pod Aniołem odbył sie wernisaż prac "studentek malarstwa"  :::zdjęcia 


Dnia 4 grudnia br. odbyło się walne zebranie Członków naszego Stowarzyszenia.  


                                                                         foto Jan Ciepliński

Na zebraniu przedstawiono : -sprawozdanie z najważniejszych kierunków działania Zarządu w latach 2009-2012 -informację o stanie finansów w roku 2012 i prognozę na rok 2013 -główne zamierzenia i formy ich realizacji w roku 2012-2013 -sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres pracy w latach 2009-2012. Wniosek został przyjety jednogłośnie.
Zdjęcia w :::GALERII.


Śpiewaliśmy w Mszanie Dolnej

Zdjęcia w :::GALERII


Uczestniczyliśmy w obchodach Święta Niepodległości.

      
Zdjęcia Ani Wzorek w GALERII


Chór "Cantabile" z wizytą w Domu Opieki Społecznej

    Dn. 12.10. br. Uniwersytecki Chór „Cantabile” dał koncert w rabczańskim Domu Opieki Społecznej  noszącym nazwę „ Gałązka Rozmarynu” W tym dniu obchodzono w Domu  Dzień Seniora. Kierownictwo Domu wystąpiło z prośbą do chóru , by wzbogacił on  uroczystość swoim występem. Niejednokrotnie już  występowałyśmy dla pensjonariuszy Domu, zawsze byłyśmy  przez nich  niezmiernie ciepło przyjmowane. Podobnie było i tym razem. Chór wykonał kilka piosenek ludowych, które bardzo podobały się  słuchaczom.
    Po występie zostałyśmy zaproszone do wspólnego uroczystego podwieczorku.
 Na stołach przykrytych białymi obrusami ładnie prezentowały się owoce, napoje, ciasta.  Jak biesiada, to biesiada, zaintonowałyśmy więc znaną piosenkę i po chwili do śpiewu włączyli się pensjonariusze. Wspaniale przebiegało to wspólne śpiewanie. Wybierałyśmy piosenki wszystkim znane. Głośno i radośnie brzmiały połączone głosy chórzystek i mieszkańców Domu..
    Widoczna radość , jaką wniosłyśmy do „Gałązki Rozmarynu” była dla nas najmilszą zapłatą za występ.

Wycieczka pod hasłem „Szlak architektury drewnianej” pozwoliła nam na obejrzenie wielu ciekawych i pięknych miejsc naszego regionu.

Zwiedzanie zaczęlismy od Chochołowa, wsi , która zbudowana jest prawie w całości z góralskich, drewnianych chałup. Do miejscowej tradycji należy mycie ich z zewnątrz dwa razy do roku. Robią to „myjocki”. Odwiedzilismy prywatne muzeum sztuki ludowej załozone przez miejscowego artystę rzeźbiarza Jana Ziędera. Zgromadzone są tu stare meble i sprzęty gospodarcze, narzędzia rolnicze, naczynia kuchenne, zegary, ubiory. W tym samym domu mieści się pracownia rzeźbiarska, gdzie można obejrzec, a nawet nabyć prace artysty. Największym powodzeniem wśród nas cieszyły się aniołki. W Chochołowie obejrzeliśmy też chałupę „z jednej jedli”, czyli dom zbudowany z pnia jednej olbrzymiej jodły.

W drodze do Zakopanego zatrzymaliśmy się w bacówce. Tu obejrzeliśmy wnętrze, powąchaliśmy dym z ogniska, poczym sięgnęliśmy do portfeli, by kupić prawdziwego ( mamy nadzieję) oscypka.

W Zakopanem zwiedzanie zaczęliśmy od starej chałupy Sabały. Młoda dziewczyna oprowadzająca nas po tym muzeum nosi nazwisko Krzeptowska i jest jednym z potomków „Homera Tatr”, jak nazwał Sabałę Stanisław Witkiewicz.Następnie spacerkiem udalismy się do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach. Kościół ten został zbudowany jako votum za ocalenie życia papieża Jana Pawła II po zamachu z 13 maja 1981. W tzw. Parku Fatimskim na terenie sanktuarium umieszczony został ołtarz, przy którym Jan Paweł II odprawił mszę św. w Zakopanem pod Krokwią 6 czerwca 1997. Obok niego odsłonięty w 2004 pomnik autorstwa Czesława Dźwigaja ukazujący Jana Pawła II w towarzystwie osobistego sekretarza, obecnie metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza .

Kolejnym przystankiem naszej wycieczki była „Koliba” pierwszy budynek w stylu zakopiańskim w Zakopanem zaprojektowany przez Stanisława Witkiewicza. Od 1993 r mieści się tu Muzeum Stylu Zakopiańskiego.

Z „Koliby” udaliśmy się na stary cmentarzyk na Pęksowym Brzyzku. Jest to pierwszy zakopiański cmentarz powstały w połowie XIX wieku. Prawie wszystkie nagrobki są niepowtarzalnymi dziełami sztuki .Tu znajdują się groby słynnych ludzi związanych z Zakopanem – artystów, przewodników górskich, legend polskiego sportu, działaczy. 

Trochę już zmęczeni zwiedzaniem, trochę zmarznięci, z przyjemnością przyjęliśmy chwilę odpoczynku połączonego z posiłkiem. Podjechaliśmy na Cyrlę do miłej restauracji o wdzięcznej nazwie „Siedem kotów”. Gorący barszczyk i pyszne ruskie pierogi spotkały się z naszym uznaniem.

Pokrzepieni ruszyliśmy dalej.. Kaplica na Jaszczurówce jest typowym przykładem stylu zakopiańskiego (projekt Stanisława Witkiewicza). Świątynia o widocznej konstrukcji zrębowej opiera się na wysokiej, kamiennej podmurówce. Z przodu posiada arkadowe podcienie. Drewniany ołtarz główny przypomina góralską chatę. Wnętrze zdobią witraże projektowane przez S. Witkiewicza przedstawiające M.B. Częstochowską i Ostrobramską.

Ostatnim obiektem, zwiedzanym przez nas, był dom Jana Kasprowicza na Harendzie oraz mauzoleum, w którym pochowany jest poeta i jego żona.

W domu usiedliśmy wszyscy w saloniku i zasłuchaliśmy się w ciekawą opowieść o tym poecie. Razem z nami słuchał piękny kot o niespotykanym stalowym umaszczeniu. Duze zainteresowanie wzbudził w nas, wystawiony na sprzedaż , zestaw różnych opracowań o Kasprowiczu, tomiki jego wierszy. Większość z nas opuściła muzeum z zakupionymi książeczkami.To była udana wycieczka. Złożyło się na to : piękna pogoda, przepiękne widoki- Tatry w śniegu i różnokolorowe lasy, ciekawe obiekty, ładnie opowiadajacy przewodnicy ( szczególne uznanie dla pana Romana Kobaka), miła atmosfera i (co tu kryć) „Siedem kotów” także..

Zdjęcia z wycieczki zamieszczone są w Galerii.


Inauguracja roku akademickiego 2012/2013


Siódmy rok działalności naszego UTW rozpoczety. W uroczystej inauguracji oprócz członków uniwersytetu uczestniczyli goście - p. Danuta Majchrowicz reprezentująca Urząd Miasta, dr Anna Mlekodaj z Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej, dyrektor LO im. Romera p.Marek Świder oraz prezes Fundacji Rozwoju Rabki p. Maciej Kopytek.
Podczas inauguracji dr A. Mlekodaj wygłosiła wykład "Góralski humor księdza profesora Józefa Tischnera". Uniwersytecki chór "Cantabile" zapewnił oprawę muzyczną , rozpoczął  spotkanie dwiema pieśniami hymnicznymi z XIII w. - "Gaude Mater Polonia" i "Gaudeamus igitur ", a na zakonczenie wykonał dwie pieśni ludowe i piosenkę na pożegnanie lata pt. "Żurawie"
Pani prezes Lidia Sołowinska życzyła wszystkim satysfakcji z udziału w tegorocznych zajęciach uniwersyteckich.


Zapisy na nowy rok akademicki

Jeśli ukończyłeś pięćdziesiąt lat, akceptujesz cele statutowe Stowarzyszenia i opłacisz składkę członkowską, możesz skorzystać z bogatej oferty programowej RUTW. Oprócz spotkań z ciekawymi ludźmi i wykładów audytoryjnych specjalistów różnych dziedzin, które odbywają się w Rabce-Zdroju i w Nowym Targu w Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkole Zawodowej, która jest naszym patronem naukowym, proponujemy nieodpłatnie lub za symboliczną dopłatą zajęcia do wyboru. Są to sekcje: plastyczna, naukowa, sportowa, brydż, chór. Prowadzimy kursy języka angielskiego i komputerowy na dwóch poziomach, organizujemy warsztaty literackie, dziennikarskie, rękodzieła artystycznego, muzyczne. Zajęcia programowe dofinansowane są z konkursów na kulturę i sport Urzędu Miejskiego Rabka-Zdrój i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu na wsparcie działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Kilka razy w roku odbywają się spotkania integracyjne, wyjeżdżamy na wycieczki kulturoznawcze i turystyczne, uczestniczymy w ogólnopolskich seminariach i konferencjach poświęconych szeroko rozumianej problematyce senioralnej. Aktywnie uczestniczymy w życiu miasta poprzez działalność wolontarialną i współpracę z rabczański placówkami kulturalnymi i dydaktycznymi, stowarzyszeniami pozarządowymi i lokalnymi tytułami prasowymi. Wydajemy własny biuletyn informacyjny „Seniorzy Razem”, który nieodpłatnie otrzymać można w sekretariacie RUTW, gdzie również udzielane są szczegółowe informacje o działalności Stowarzyszenia, jak również prowadzone są zapisy na nowy rok akademicki.

Zapisy w sekretariacie, od poniedziałku do czwartku od 11:00 do 13:00 .


Zapraszamy do naszej GALERII, gdzie zamieszczamy zdjęcia Ani Wzorek,  dokumentującej nasze działania.