Rok akademicki 2010/11

Rozpoczynamy realizację dwóch zadań współfinansowanych ze środków UM w Rabce-Zdroju. Szczegóły zamieszczane będą w zakładkach Plan zajęć i Aktualności. 
Zapraszamy do aktywnego udziału w projektach.


W dniach 28 i 29 maja braliśmy udział w dwóch imprezach organizowanych dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

28 maja w Chrzanowie organizowana jest II Chrzanowska Wiosna Artystyczna.

W konkursie reprezentowały nas  Chór „Cantabile” oraz  koleżanki z sekcji plastycznej, które przygotowały 11 obrazów na wystawę.

Więcej informacji znaleźć można na stronie UTW z Chrzanowa www.utwch.wordpress.com

29 maja w Łazach uczestniczyliśmy w 
III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej UTW  
  
„TRZECI WIEK NA START”.

Startowaliśmy w następujących dyscyplinach: pływanie, biegi na 60 i 200 metrów, pchnięcie kulą, rzut piłką lekarską, strzelanie z karabinka sportowego, turniej szachowy, przełaje rowerowe, turniej brydżowy, tenis ziemny, zawody kajakowe, turniej Rektorów – władz UTW.

Więcej informacji znaleźć można na stronie UTW Łazy www.utw.lazy.pl


 
3 maja 2011 r. w Kościele Parafialnym Św. Teresy ul. Parkowa 9 odbył się KONCERT  
"W PODZIĘKOWANIU ZA DAR OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

W hołdzie Ojcu Świętemu, Janowi Pawłowi II, kameralny Chór „Cantabile” Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Rabce-Zdroju, pod dyrekcją Ireny Szuby przygotował koncert pieśni najbliższych Jego sercu.

Są to utwory trudne, nawet wykraczające ponad możliwości amatorskiego zespołu pracującego dopiero od półtora roku. Jednak odważyłyśmy się podjąć ten wielki wysiłek, aby złożyć należny dar Wielkiemu Polakowi z okazji święta Jego Beatyfikacji, a zarazem w dniu Święta Matki Bożej Królowej Polski.

Usłyszycie państwo siedem pieśni maryjnych. Dwie pierwsze skomponowano do słynnych słów Papieża Tysiąclecia: „Totus Tuus o Maryjo” (Cały Twój o Maryjo) z muzyką Hermana Kronsteina i „Królowo Polski” 
z muzyką Ireny Pfeifer.

Dwa następne utwory sławią patronkę Podhala: „Matka scęśliwyk powrotów” – kompozycja Jana Pałki i „Matko Boska Ludźmierska” – kompozycja Jana Kantego Pawluśkiewicza.

Trzema ostatnimi pieśniami: „O Matko Miłościwa”, „O Sanctissima”, „Sancta Maria” będziemy się modlić do Matki Bożej tak – jak nas nauczył Wieki Pasterz. Będziemy się polecać Jej opiece i dziękować za łaskę beatyfikacji Jana Pawła II.

„Kto śpiewa modli się dwa razy” powiedział św. Augustyn, dlatego po koncercie zapraszamy Państwa do wspólnego zaśpiewania „Barki” i „Czarnej Madonny”. Te pieśni na zawsze będą się kojarzyć z Ojcem Świętym i Jego obecnością w Polsce.Pani Aliny Wrocławskiej
p.t. PODRÓŻE - MEKSYK cz. II
 
w dniu 05 kwietnia 2011 r. 


CYKL PREZENTACJI maturzystów I L O im. E. Romera w Rabce - Zdroju
HISTORIA SZTUKI W PIGUŁCE

  • 21 marca 2011 r. „ANTYK I ŚREDNIOWIECZE” Karolina Scheller i Katarzyna Micek

  • 4 kwietnia 2011 r. „RENESANS” Natalia Zasadni

  • 11 kwietnia 2011 r. „BAROK” Monika Niżnik, Natalia Smardz, Małgorzata Dziwisz, 
    Joanna Czyszczoń, Agnieszka Pogorzelska


W dniu 28 marca 2011 zaprosiliśmy na wykład pt. WIEK A CHOROBY SERCA
który wygłosił 
Pan Stanisław Snopek


W dniu 14 marca 2011 zaprosiliśmy na wykład Pani Aliny Wrocławskiej
"P O D R Ó Ż E - M E K S Y K "


14.02.2011 r. WYKŁAD pt. „MIŁOŚĆ W LITERATURZE” 
WYGŁOSIŁA  Dr Anna Mlekodaj 


Uniwersytecki chór „Cantabile”
Wielkie kolędowanie

To już drugi sezon naszego kolędowania. Występy poprzedziły wielogodzinne przygotowania koncertów.

::: cały artykuł 


Kolędowanie w Łopusznej
30.01.2011 – Chór „Cantabile”

Malowniczo położona wieś – u stóp Gorców, z widokiem na Tatry, wita nas przepiękną pogodą i ciszą niedzielnego przedpołudnia.

„Kto chce znaleźć Boga, musi wejść w ciszę” – napis ze słowami Ks. Prof. Józefa Tischnera widnieje na głównej bramie wiodącej do modrzewiowego kościółka pw. Przenajświętszej Trójcy. Tutaj będziemy dzisiaj kolędować na zaproszenie GOK i Proboszcza tutejszej parafii ks. Pawła Potocznego. Pierwsze kroki kierujemy oczywiście na cmentarz na grób wielkiego Człowieka – Filozofa – Kapłana (tak właśnie, tej kolejności określał siebie) Ks. Józefa Tischnera. Skromny grobowiec odwiedzany jest pewnie często, świadczą o tym liczne znicze, niektóre jeszcze się palą.

Dokładamy swoje światła, swoje modlitwy, kolędę.

W kościele nastrój uroczysty, bardzo serdecznie powitanie ze strony ks. Proboszcza, który kilkakrotnie podkreśla, że przybył do Łopusznej właśnie z Rabki – Zdroju. Po mszy mało kto wychodzi, wierni z zainteresowaniem słuchają koncertu i chętnie śpiewają wraz z nami.

Niezapomnianym przeżyciem dla chórzystek była wizyta w „Tischnerówce” w izbie pamięci Wielkiego Podhalańczyka. Poruszające dokumenty życia, pracy i choroby Ks. Józefa Tischnera i piękne żywe opowieści o nim oprowadzającej nas Pani dyrektor GOK Józefy Kuchty, raz jeszcze kłaniają do refleksji nad niepowetowaną stratą, jaką poniosła polska kultura chrześcijańska wraz z Jego odejściem.

Po smacznym obiedzie i krótkim zwiedzaniu Łopusznej, późnym popołudniem wracamy do Rabki – Zdroju. Mamy zaproszenie na następne koncert – będziemy chciały z nich skorzystać. Może w maju z programem pieśni maryjnych znów odwiedzimy tę niezwykłą, gościnną wieś.

Serdecznie dziękujemy Pani Marii Derek, byłej dyrektor MOK w Rabce – Zdroju i byłej dyrektor GOK w Łopusznej za zorganizowanie kolędowania w Łopusznej.


Spotkanie opłatkowe słuchaczy RUTW.

W sobotę 22.01.2011 roku spotkaliśmy się w sali MOK, aby złożyć sobie życzenia noworoczne i wspólnie pokolędować.
Spotkanie uświetnił koncert chóru uniwersyteckiego „Cantabile”, w którego programie znalazły się kolędy i pastorałki mniej i bardziej znane, bliskie sercu każdego z nas.
W repertuarze znalazł się również występ solowy koleżanki Cecylii Jurzak w kolędzie „Pospieszcie pastuszki”.
Po oficjalnym koncercie chóru rozległ się energetyczny śpiew góralskiej kolędy.
Gośćmi imprezy byli: Prorektor PPWSZ w Nowym Targu dr Anna Mlekodaj, Prezes Fundacji Rozwoju Regionu Rabka Maciej Kopytek oraz Dyrektor Zespołu Szkół w ŚCRU Marek Szarawarski.
O uroczysty, świąteczny wystrój sali i stołów zadbała koleżanka Władysława Kopytek, a wypieki ciast przygotowały koleżanki z uniwersytetu.
Przy akompaniamencie Pani Ireny Szuby – dyrygentki chóru, zabrzmiał chóralny śpiew kolęd.
Życzenia noworoczne wszystkim zebranym złożyła Prezes Zarządu RUTW Lidia Sołowińska. Do siego roku!


29 listopada odbył się wernisaż prac malarskich naszych słuchaczek

Wystawa była współfinansowana ze środków Urzędu Miasta Rabka – Zdrój wieńcząca projekt „Senior rozwija swoje umiejętności”. To już trzeci wernisaż zorganizowany przez nasze koleżanki w czym duża zasługa liderki warsztatów plastycznych, Władysławy Kopytek.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających, budziła podziw i uznanie. Specjalnym gośćmi tej uroczystości byli burmistrz Rabki – Zdroju Ewa Przybyło, prorektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu dr Anna Mlekodaj, Prezes Fundacji Rozwoju Rabka Maciej Kopytek oraz inni zaproszeni goście.
::: reprodukcje obrazów naszych artystek13 grudnia odbył sie wykład  
Dr Nadii Lotockiej  oraz  Dr Andrzeja Walawskiego6 grudnia 2010 wykład pt.: „Jan Sebastian Bach” wygłosiła dr Anna Mlekodaj.


Cantabile śpiewał patriotycznie

W ramach obchodów 92. rocznicy odzyskania niepodległości Polski 12 XI 2010 r. w kawiarni „Zdrojowa” nasz chór wystąpił z koncertem pieśni patriotycznych i piosenek żołnierskich. 

:::więcej


SERDECZNIE ZAPRASZAMY NASZYCH SŁUCHACZY NA ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE
PROWADZONE PRZEZ Panią Agatę Wójciak.
ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W CZWARTKI (od 18 XI 2010 r.) O GODZ. 16:15 
W GIMNAZUJM NR 1, ul. Jana Pawła II 40


Odkładana od wiosny ze względu na niepewną pogodę wycieczka studentów Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku po dworach Małopolski wreszcie się odbyła – 7 października w piękny dzień złotej polskiej jesieni.

:::więcej


23.10.2010 r. o godz.16:00 uniwersytecki chór  "Cantabile" śpiewał w Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce - Zdroju podczas mszy św. poświęconej 100 - leciu Harcerstwa Polskiego.


25.10.2010 r.  w galerii „Pod Aniołem” MOK wykład pt. „Historia sztuki”   
wygłosił pan Jerzy Kolecki  


Piąty rok RUTW


Już po raz 5 zabrzmiał hymn studencki „Gaudeamus Igitur”, tym razem w wykonaniu uniwersyteckiego chóru „Cantabile”.

Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 miała miejsce w MOK w Rabce – Zdroju w dniu 4 października 2010. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Prorektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej dr Anna Mlekodaj, Dyrektor Zespołu Szkół przy Śląskim Centrum Rehabilitacji i zarazem Radny powiatu nowotarskiego Marek Szarawarski oraz Dyrektor Teatru Lalek „Rabcio” Zbigniew Wójciak.


Po występie chóru, który zaprezentował krótki koncert, głos zabrała dr A. Mlekodaj, która przedstawiła krótki zarys kształtowania się idei uniwersalizmu szkół wyższych.

W uroczystości wzięło udział około 50 słuchaczy, którzy będą kontynuować zajęcia na wykładach i w różnego rodzaju sekcjach, m.in. plastycznej, informatycznej, literackiej oraz w zajęciach usprawniających kondycję fizyczną: aerobic w wodzie, naukę pływania, gimnastykę. Szczególnie uroczyście zostali powitani nowi członkowie RUTW.


W dniach 8 IX – 11 IX 2010 r. nasze koleżanki Elżbieta Szarawara i Krystyna Wojdyła brały udział w XX Forum Ekonomicznym w Krynicy – Zdroju oraz w I Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu.

I Forum UTW zostało zorganizowane przez Sądecki UTW oraz Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW.

Patronat honorowy Przejęły Panie: Minister Pracy i Polityki Społecznej J. Fedan oraz Rzeczniczka Praw Człowieka prof. J. Lipowicz. Inicjatorką i organizatorką tego Forum była prezes SUTW oraz Federacji UTW Wiesława Borczyk.

Główny temat dyskusji na tym Forum to bolączki emerytów i rencistów.

W panelach dyskusyjnych, na Forum Ekonomicznym i I Forum UTW, zwracano uwagę na problem starzejącej się Europy, a jednocześnie starzejącej się Polski i płynących stąd zagrożeń.

Dyskusje dotyczyły również problemów ludzi starszych, którzy często pozostawieni są samym sobie. Wskazywano na niepokojące wskaźniki demograficzne, które pokazują spadek przyrostu naturalnego. Stąd zrodziło się pytanie: - Kto utrzyma grupę ludzi starszych, bo młode pokolenie może już sobie z tym finansowo nie poradzić? Zastanawiano się, jak wyzwolić inicjatywę ludzi starszych . czy instytucje publiczne są przygotowane do problemu starzejącej się Polski? Czy rynek usług i produktów w Polsce, i w Europie jest przygotowany pod kątem rosnącej grupy osób niepracujących zawodowo?

W dyskusji kładziono nacisk na rolę wolontariatu 50+, a więc takich działań społecznych, które osoby będące poza pracą zawodową wykonują na rzecz innych ludzi oraz na rzecz inicjatyw społecznych. Należy wykorzystywać kapitał intelektualny ludzi starszych, przygotować ich do współczesnych wymagań (kursy informatyki, nauka języków obcych). Jest koniecznością, aby zmobilizować środowiska biznesowe, rządowe, pozarządowe. Należy zatrudniać do pracy seniorów, gdyż mają dużo do zaoferowania. Wpajać, że nie kończy się kreatywna rola na emeryturze, praca powinna dawać poczucie sensu życia. Zwracano uwagę na podstawę sukcesu w życiu, jaką daje wiedza. Mówiono, że ludzie w wieku starszym są szansą dla gospodarki Małopolski. Mogą przyjeżdżać do uzdrowisk, a mając dużo czasu, dają tym samym szansę pracy, dla ludzi młodych chociażby w obsłudze. Małopolska chce wykorzystać olbrzymi potencjał seniorów. Podjęła się opracowania strategii dla starzejącego się społeczeństwa w skali krajowej. Do 2032 roku zmniejszy się ludność w Polsce o 2 000 000. 2 ml 700 tys. ludzi utrzymuje się z rent. Rok 2010 to Rok Walki z Ubóstwem, a 2011 to rok Wolontariatu.


WYCIECZKA PO DWORACH POŁUDNIOWEJ MAŁOPOLSKI

W czwartek, 7 października 2010r. zwiedzaliśmy dwory południowej małopolski:  

WYSOKA k. JORDANOWA - zwiedzanie dworu, koncert Antoniego Pilcha na lutni, 
                                        prezentacja multimedialna. 
RABA WYŻNA - obejrzenie pałacu z zewnątrz.
SIENIAWA - obejrzenie dworku z zewnątrz, zwiedzanie drewnianego kościółka 
                   p.w. Św. Antoniego.
ŁOPUSZNA - dwór Tetmajerów, zwiedzanie.
NIEDZICA - zwiedzanie zamku i muzeum powozów z przewodnikiem, czas na posiłek.
MSZANA DOLNA - dwór Krasińskich, krótki pobyt w Folwarku Stara Winiarnia.
RABA NIŻNA - dworek Homętowskich (z zewnątrz).

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
2010/2011
miała miejsce 04.10.2010 (poniedziałek) o godz. 16:30 
w MOK w Rabce-Zdroju