Uniwersytecki chór „Cantabile”
Wielkie kolędowanieTo już drugi sezon naszego kolędowania. Występy poprzedziły wielogodzinne przygotowania koncertów.
Pierwszym naszym sprawdzianem był występ w Szkole Podstawowej w Sieniawie dla uczniów i grona nauczycielskiego. Młodzież, jak zwykle zdyscyplinowana, przeżywała spotkanie z dużym skupieniem i radością.
Odważyłyśmy się zadebiutować w konkursie kolęd w Skawie. Tam wyśpiewałyśmy III miejsce i otrzymałyśmy dyplom oraz nagrodę pieniężną, co bardzo zmotywowało nas do dalszej pracy. W drugim dniu wystąpiłyśmy w koncercie laureatów z kolędą „Pospieszcie pastuszki”.
Kolejny występ to spotkanie z publicznością Rabki – Zdroju w kawiarni „ Zdrojowa” w dniu 21.01.2011 r. występ dedykowałyśmy Babciom i Dziadkom w dniu Ich Święta. Tutaj zaprezentowałyśmy pełny repertuar kolęd. Sala wypełniona po brzegi, entuzjastycznie przyjęła nasz występ, po czym zabrzmiał wspólny śpiew od znanych kolęd po pastorałki i te bliskie sercu góralskie tony pastorałek.


22.01.2011 r. uroczystość opłatkowa dla słuchaczy RUTW i zaproszonych gości i kolejny nasz koncert, a później chóralny śpiew przy akompaniamencie p. Ireny Szuby.
Dużym przeżyciem dla uczestniczek chóru był występ w Domu Pomocy Społecznej „Gałązka Rozmarynu” dla Pensjonariuszy i Personelu. Wzruszające dla nas było włączenie się Słuchaczy do kolędowania z naszym chórem, a później wspólne śpiewanie znanych kolęd. Z dużą radością przyjęliśmy szopkę oraz aniołki wykonane przez Pensjonariuszy. Z DPS „Gałązka Rozmarynu” współpracujemy od początku naszej działalności.
W tym samym dniu drugi koncert dla Emerytów i Rencistów na spotkaniu opłatkowym, na które dostaliśmy specjalne zaproszenie. Tutaj również zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci i ugoszczeni. 


30 stycznia wyjazd do Łopusznej, miejscowości bliskiej sercu księdza Józefa Tischnera, a tam w kościółku kolejny nasz koncert, zwiedzanie „Tischnerówki” i wizyta na grobie Wielkiego Podhalanina.
2 lutego ostatni dzień kolędowania i nasz udział w przeglądzie kolęd w kościółku św. Teresy w Rabce – Zdroju, poprzedzony koncertem w rabczańskim szpitalu.
Szczególne słowa uznania i podziękowania kierujemy do Pani Ireny Szuby za ogrom pracy włożonej w przygotowanie tak bogatego i ciekawego repertuaru.