Cantabile śpiewał patriotycznie

W ramach obchodów 92. rocznicy odzyskania niepodległości Polski 12 XI 2010 r. w kawiarni „Zdrojowa” nasz chór wystąpił z koncertem pieśni patriotycznych i piosenek żołnierskich. Występ był dwuczęściowy, w pierwszej wysłuchaliśmy pieśni powstańczych i legionowych, a w drugiej pieśni i piosenek związanych z walkami partyzanckimi II wojny światowej. Pieśń „Gaude Mater Polonia” rozpoczynająca koncert i „Bogurodzica” kończąca, wprowadziły nas w podniosły patriotyczny nastrój. Oprócz tych pieśni chór zaprezentował znane i lubiane pieśni i piosenki, w tym „Wojenko”, „Na nowej górze”, „O mój rozmarynie”, „Za Niemen” itd.

Widownia z dużym wzruszeniem wysłuchała tego koncertu. Po natężeniu oklasków widać było, że występ bardzo się podobał i dał wiele pozytywnych przeżyć słuchaczom. Ogromna w tym zasługa Pani Ireny Szuby – dyrygentki chóru, która wybrała teksty i opracowała pieśni na głosy. Publiczność zwróciła uwagę na piękną harmonię głosów, energię. Utwory również były śpiewane na cztery głosy. Sala kawiarni wypełniona była po brzegi przez słuchaczy RUTW oraz mieszkańców i kuracjuszy Rabki – Zdroju.

10 XI 2010 r. w przeddzień Święta Niepodległości mieliśmy przyjemność wystąpić z koncertem pieśni i piosenek patriotycznych w Szkole Podstawowej w Sieniawie. Na tę uroczystość zaprosiła nas Dyrektor tejże szkoły – była uczennica dyrygentki chóru Pani Ireny Szuby. Nasz koncert poprzedził występ uczniów z pięknie przygotowanym programem słowno - muzycznym dotyczącym historii walk Polaków o niepodległość.


Naszego koncertu, oprócz dzieci, nauczycieli, wysłuchali również specjalnie na tę okazję zaproszeni goście: ks. proboszcz miejscowej parafii, sołtys wsi, a także rodzice uczniów.
Jesteśmy pod wrażeniem dyscypliny, z jaką młodzi, począwszy od przedszkolaków, wysłuchali naszego występu, w którego programie znalazły się pieśni powstańcze, legionowe, partyzanckie. Owacjami na stojąco dzieci oraz grono nauczycielskie i rodzice podziękowali nam za udany występ, życząc sobie, aby nasze spotkania były kontynuowane w przyszłości.
Na zakończenie spotkania przy herbatce i ciastkach, już w węższym gronie, wspomagając się śpiewnikami, śpiewaliśmy chóralnie wybrane pieśni patriotyczne i piosenki żołnierskie. 
Występ nasz oraz dzieci był piękną lekcją patriotyzmu dla uczniów, a nam dał wiele satysfakcji i wzruszeń.

W tym samym dniu wystąpiliśmy również z koncertem dla młodzieży licealnej …. , dopełniając ich program uroczystości związanej z dniem 11 listopada. Młodzież w skupieniu i z należytą powagą wysłuchała pieśni i piosenek patriotycznych, dając obraz dojrzałej postawy obywatelskiej. Również to spotkanie z młodzieżą i gronem nauczycielskim było dla nas wspaniałym przeżyciem. Obydwa koncerty utwierdziły nas w zasadności wychodzenia na zewnątrz z występem naszego chóru.