Rok akademicki 2009/10

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SŁUCHACZY
RABCZAŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W RABCE – ZDROJU
NA  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE  ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 15 CZERWCA (wtorek) 2010 R. O GODZ. 17:00
W SALI OBRAD URZĘDU MIASTA RABKA - ZDROJ


SERDECZNIE ZAPRASZAMY  NA WYKŁAD PT.:   „PARYŻ”
KTÓRY WYGŁOSI   DR MACIEJ PINKWART
WYKŁAD ODBĘDZIE SIĘ 14.06.2010 r. (poniedziałek), O GODZINIE 17:15
W SALI OBRAD URZĘDU MIASTA RABKA – ZDRÓJ 


Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec zaprasza 
23 czerwca godz. 17.30 - Galeria „Pod Aniołem” ul. Parkowa 5  
wykład dr Ewy Michny - "Łemkowie - dawni sąsiedzi"


Czytanie rozwija wyobraźnię,
przybliża nam piękny –
realny, a czasem baśniowy świat.
Dostarcza nam rozrywki i emocji,
Uczy i bawi.
Może rozśmieszyć lub zasmucić,
Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” przystąpiliśmy do niej jako wolontariusze RUTW. Koleżanki, które zdecydowały się podjąć czytanie dzieciom, to nauczycielki z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym: Beata Brycka, Anna Kwaśniewska, Elżbieta Szarawara, Krystyna Wojdyła oraz Danuta Wyrobek. 22 maja o godz. 10:00 nasze słuchaczki udały się do kolejnych budynków Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce – Zdroju, aby czytając, przenieść dzieci do krainy baśni, bajki, fantastyki. Spotkały się z dziećmi z różnymi schorzeniami na klinice pneumologii, chirurgii klatki piersiowej, mukowiscydozy, alergii.

Pacjenci – słuchacze byli w zróżnicowanym wieku od przedszkolnego do 3. klas gimnazjalnych, dlatego wybrałyśmy do czytania zróżnicowaną tematykę – od baśni i bajek do ciekawych fragmentów literatury młodzieżowej.

Czytanie budziło duże zainteresowanie wśród dzieci. W odbiorze lektur uczestniczyły nawet matki w pawilonach matki z dzieckiem (7B7).

Ponad godzinne spotkanie z dziećmi chorymi dało nam dużą satysfakcję, a dzieci mogły w tym czasie zapomnieć o kolejnych badaniach i leczeniu.

Spotkałyśmy się również z dużą życzliwością personelu medycznego (pielęgniarki), jak również pedagogów opiekujących się w tym czasie dziećmi.

Pięknym prezentem od młodych słuchaczy były artystycznie wykonane laurki z podziękowaniem za pozytywne emocje i miło spędzony czas z lekturą.

Jesteśmy utwierdzone zasadności takich akcji i chętnie w przyszłym roku będziemy w nich uczestniczyć. Żywe są jeszcze nasze wspomnienia z pracy pedagogicznej, gdzie uczyłyśmy szacunku i miłości do żywego słowa.

Dziękujemy Kierownictwu Wychowania IGiChP za umożliwienie uczestniczenia w tej pięknej akcji.


REALIZUJEMY ZADANIE PUBLICZNE URZĘDU MIASTA RABKA – ZDRÓJ W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU   PT:  SENIORZY TRZYMAJĄ FORMĘ
Sport i rekreacja gwarancją zdrowia i dłuższego życia ludzi starszych.

GORĄCO ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W RAMACH TEGO PROJEKU
ZAJĘCIA NA BASENIE  ŚRODY, GODZ. 10:00 – 10:45
NAUKA PŁYWANIA  PIĄTKI, GODZ. 9:00 – 9:45


SPARTAKIADA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POD PATRONATEM MISTRZA OLIMPIJSKIEGO  ROBERTA KRZENIOWSKIEGO
RABKA - ZDRÓJ 2003 – 2010

W Rabce – Zdroju od 2003 roku organizowana jest Spartakiada Dzieci Niepełnosprawnych pod patronatem mistrza olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego.

:::przeczytaj całość


UWAGA! WAŻNE! ZOSTAŁ JUŻ TYLKO MIESIĄC!  
KONKURS LITERACKI

Sekcja literacka Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ogłasza otwarty konkurs literacki na opowiadanie „PEWNEGO RAZU W RABCE - ZDROJU”.
Opowiadanie może być inspirowane przeżyciami, może też w całości zrodzić się w twórczej wyobraźni Autora.
Teksty objętości do 10 stron maszynopisu (może być fragment większej całości) podpisane pseudonimem należy nadsyłać do 5 czerwca 2010 na adres sekretariatu RUTW, 
34 – 700 Rabka – Zdrój, ul. Parkowa 2.
Do tekstu prosimy dołączyć zaklejoną kopertę (opatrzoną tym samym pseudonimem) zawierającą imię, nazwisko i telefon Autora.
Konkurs ma charakter otwarty, udział może wziąć każdy, niekoniecznie członek RUTW.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystości zakończenia Roku Akademickiego 
w czerwcu br. W razie większej liczby nadesłanych tekstów rozstrzygnięcie zostanie przesunięte na inny termin. 
Najlepsze prace opublikujemy w naszym biuletynie, na stronie www.u3w.region-rabka.pl 
i w jubileuszowym wydaniu „Wiadomości Rabczańskich” we wrześniu br. 


MAJOWE WYKŁADY:

 • „PRZECIWDZIAŁANIE STARZENIU SIĘ”  -  PROF. DR HAB. TADEUSZ KASPERCZYK
  WYKŁAD ODBĘDZIE SIĘ 10.05.2010 r. (poniedziałek), O GODZINIE 16:00

 • „Trekking wokół Annapurny i pod Everestem” - PANI ALINA WROCŁAWSKA
  WYKŁAD ODBĘDZIE SIĘ 17.05.2010 r. (poniedziałek), O GODZINIE 16:00

 • „SUBSTANCJE DODATKOWE W ŻYWNOŚCI – ASPEKTY KORZYSTNE I NIEKORZYSTNE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA” -  DR FARM. JADWIGA PIOTROWICZ
  WYKŁAD ODBĘDZIE SIĘ 24.05.2010 r. (poniedziałek), O GODZINIE 16:00

 • „ZDROWIE, A DŁUGOWIECZNOŚĆ”  PROF. DR HAB. DARIUSZ MUCHA
  WYKŁAD ODBĘDZIE SIĘ 31.05.2010 r. (poniedziałek), O GODZINIE 16:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

WSZYSTKIE ODBĘDĄ SIĘ W SALI OBRAD URZĘDU MIASTA RABKA – ZDRÓJ 


Chór Cantabile w Niepołomicach
Uczyć się od najlepszych

W minioną sobotę i niedzielę (24 -25.04.2010 r.) Królewski Zamek w Niepołomicach rozbrzmiewał piękną pieśnią chóralną. Odbywał się tam doroczny, tym razem XII Małopolski Konkurs Chórów „O Złotą Strunę”.

:::przeczytaj całość


Chór Kameralny „Cantabile”

„Trudny debiut”

Niedzielę 20 IV 2010 r. Dyrygentka i chórzystki zapamiętają na długo, był to dzień prawdziwego debiutu: przed dużą publicznością z ambitnym repertuarem – zespołu, który pracuje dopiero od kilku miesięcy. Dwa koncerty w jednym dniu i to jeszcze w ostatnim dniu żałoby narodowe, w czasie trwającej Ceremonii Pożegnania Pary Prezydenckiej w Krakowie.

:::przeczytaj całość


Sprawozdanie z pracy RUTW w sesji zimowej 2009/2010.

::: przeczytaj 


Co nowego w roku 2010? 
Dosłownie w momencie zamykania tego numeru Biuletynu, odbyło się spotkanie Zarządu RUTW z Liderami sekcji, poświęcone ocenie semestru zimowego i nakreśleniu planów na sesję letnią br.
Przede wszystkim ustalono – i będzie to nowość w organizacji RUTW – że liderzy sekcji nadzorują i odpowiadają za pracę w swoich grupach. Będą się co miesiąc spotykać na roboczo z zarządem, tym samym przesył informacji w obie strony, do i od Studentów, stanie się systematyczny i mamy nadzieję skuteczny, a organizacja pracy doskonalsza. Koordynatorem zespołu liderów została Pani Władysława Kopytek, znana z aktywności i talentów organizacyjnych.
   
:::przeczytaj całość


07.06.2010 r. odbył się wykład  DR STANISŁAWA TALAGA
„NAJNOWSZE METODY SAMOOPIEKI  W CUKRZYCY” cz. II


w dniu 7 czerwca  w Świetlicy Zespołu Szkół Uzdrowiskowych  przy ul. Jana Rudnika 3b (Instytut)
specjalnie dla słuchaczy Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się prezentacja fotografii,
malarstwa oraz poezji uczniów L.O. Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce - Zdroju pt.: „CZYSTY LAS”


WYKŁADY W MARCU I W KWIETNIU 2010 R.

2010.03.09 wtorek, 17:30 
"Jak pisać teksty dziennikarskie?" Beata Śliwińska

2010.03.15 poniedz. 16:00 
Najnowsze metody samoopieki w cukrzycy” dr Stanisława Talaga

2010.04.12 poniedz. 17:00 - wykład odwołany
„Francja – Paryż”
 
dr Maciej Pinkwart

2010.04.26 poniedz. 16:00 
„Farmakoterapia bólu”
prof. Dr hab. Maciej Pawłowski


18 KWIETNIA  W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W RABCE – ZDROJU 
odbyło się spotkanie poświęcone ofiarom tragicznego wypadku pod Smoleńskiem

Ja jestem drogą, prawdą i życiem, kto wierzy we mnie nie umrze na wieki – te słowa Chrystusa Zbawiciela, które pokoleniom dodawały otuchy w najcięższych chwilach, stanowią sens i przesłanie naszego spotkania, związanego nie tylko z tradycją obchodów Wielkanocy, ale także z potrzebą wspólnego przeżywania żałoby narodowej. Będziemy się modlić najlepiej jak potrafimy – śpiewem – bo kto śpiewa modli się dwa razy – powiedział św. Augustyn.
Będziemy sławić Chrystusa Zmartwychwstałego, który zło dobrem zwyciężył i dał nam nadzieję życia wiecznego. Będziemy wspólnie śpiewać ulubione pieśni zmarłego przed 5-laty Ojca Świętego Jana Pawła II, wielkiego Pasterza Dusz. 
Będziemy łączyć się duchowo z rodzinami 96 Rodaków, z Parą Prezydencką, którzy zginęli tragicznie 10 kwietnia 2010 r.


Tysiączki na sport i kulturę

Po raz trzeci burmistrz Ewa Przybyło przyznała tzw. granty na przeprowadzenie konkretnych przedsięwzięć przez działające na terenie naszej gminy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Aplikacji było 34, ale 4 nie spełniły ogłoszonych wcześniej wymogów formalnych. Pochodzące z budżetu gminy środki podzielono według klucza: 80 tys. zł na działalność kulturalną, 115 tys. zł na sport.

Uroczystość wręczenia przez panią burmistrz i jej zastępcę Roberta Wójciaka symbolicznych czeków poprzedził krótki koncert muzyki klasycznej w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina pod kierunkiem jej dyrektora Piotra Dziechciowskiego.

Także nasz Uniwersytet otrzymał dofinasowanie na realizację projektów:
Senior rozwija swoje umiejętności - 9000zł
Seniorzy trzymają formę  - 3000zł


Jak co roku wzięliśmy udział w konkursie Palm Wielkanocnych w Niedzielę Palmową w dniu 29 marca 2010r.

Tradycyjnie konkurs miał miejsce na terenie Muzeum im. Wł. Orkana. Nasze koleżanki Anna Kwaśniewska, Władysława Kopytek, Anna Wojtyczko, Maria Ceklarz, Sonia Maryńczuk pracowały mozolnie nad wystrojem palmy.

Piękno jej dostrzeżono, uznano i wyróżniono dyplomem i książką. Brawo naszym koleżankom za inicjatywę , podtrzymanie wspaniałej tradycji obrzędów Wielkanocnych.


W dniach 11 - 14 marca 2010 roku nasze koleżanki Beata Śliwińska i Elżbieta Szarawara uczestniczyły w warsztatach dla seniorów zorganizowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

:::przeczytaj całość


7 marca 2010 roku obejrzeliśmy „Carmen” G. Bizeta w Operze Krakowskiej
Sztuka cieszyła się dużym zainteresowaniem, choćby na reżyserię L. Adamica i występ – w roli tytułowej Małgorzaty Walewskiej.

:::przeczytaj całość


W dniu 15 marca 2010 r. w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Rabka – Zdrój wysłuchaliśmy wykładu
 „Najnowsze metody samoopieki w cukrzycy” wygłoszonego przez dr Stanisławę Talagę – wykładowczynię w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

:::przeczytaj całość


1 marca o godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Rabka – Zdrój wykład
pt. „Dylematy zdrowotne kobiet w późnym wieku”  wygłosił dr Bogumiła Lubińska Żądło.


Walentynkowe serce od Czubernatki
 
  Po zakończeniu wykładu o polskich reportażystach p.t. „Nie tylko Kapuściński” Henrykowi Urbanowskiemu dostarczone zostało walentynkowe serce. Tajemnicy nie dało się ukryć. Ofiarodawczynią była cesarzowa poezji góralskiej Wanda Czubernatowa.
- Jestem tym zupełnie zaskoczony, bo choć przyjaźnię się z Wandą, w jednym z jej najnowszych wierszy przeczytałem, że serce oddała kardiologowi. Nie wiem, co o tym myśleć – powiedział nam wykładowca.

:::przeczytaj całość


Porozumienie o współpracy
Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz i prezes Zarządu Stowarzyszenia Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podpisali porozumienie o współpracy. 

:::przeczytaj całość


Spóźnione jasełka uczniów ZSU
Chcieli zdążyć przed świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Nie powiodło się. Rozłożyły ich choroby, te zwykłe – grypa, przeziębienia… Kilkakrotnie musieli zmieniać skład aktorów. Wreszcie udało się, ale przygotowywane od kilku tygodni jasełka zdołali pokazać dopiero 3 lutego. Kto? Uczniowie klas licealnych, przewlekle chorzy.
:::przeczytaj całość


Piękny finał kolędowania

Radosny okres wspólnego śpiewania kolęd dobiegł końca. Znakomitym pomysłem okazało się zaproszenie zespołów muzycznych, chórów i solistów na wspólny koncert „ Hej kolęda, kolęda” w kościele p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rabce-Zdroju w dniu 02.02.br.. Patronat nad imprezą przyjęła Burmistrz pani Ewa Przybyło. Nasz kameralny chór uniwersytecki z wielką tremą wystąpił po raz pierwszy przed tak liczna publicznością (kościół był wypełniony słuchaczami) i w dodatku w towarzystwie znanych i od lat już działających zespołów. Byłyśmy pozytywnie zaskoczone i podbudowane niezwykle serdeczną owacją słuchaczy, a i sama Pani Dyrygent Irena Szuba była zadowolona z występu – zaprezentowałyśmy się chyba dobrze.

(b)

:::przeczytaj całość 


Wernisaż malarstwa naszej studentki, Agnieszki  Wańkowicz-Marczak.

:::przeczytaj całość 


Pragniemy poinformować, że Chór Kameralny Uniwersytetu Trzeciego Wieku zmienił dopiero co przyjętą nazwę. Okazało się bowiem, że chór „Cantylena” istnieje w Rabie Wyżnej. Nazwy chórów oczywiście powtarzają się, tak jak imiona, ale uznaliśmy, że ze względu na bliskość terytorialną nie będziemy się upierać przy skądinąd ładnej „Cantylenie”. Od dzisiaj nasz chór przyjmuje nazwę „Cantabile” ( znaczy: śpiewnie).

(b)


SEKCJA LITERACKA SERDECZNIE ZAPRASIŁA ZAINTERESOWANYCH SLUCHACZY RABCZAŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU NA SPOTKANIA WARSZTATOWE

09.02.2010 r. godz. 17:00 – "Nie tylko Kapuściński" – prowadzi Henryk Urbanowski. 
15.02.2010r. godz. 16:00 - "Komizm - teoria i praktyka w tekstach góralskich" - dr. A.Mlekodaj
23.02.2010 r.  godz. 17.30 – JAK REDAGOWAĆ GAZETĘ? – prowadzi Beata Śliwińska.
09.03.2010 r. godz. 16.30 – JAK PISAĆ TEKSTY DZIENNIKARSKIE? – prowadzi Beata Śliwińska.

Spotkania miały miejsce w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Rabka – Zdrój.


26 stycznia wraz ze Stowarzyszeniem Kulturowy Gościniec oraz MOK zaprosiliśmy na wykład red.Henryka Urbanowskiego "Syberia jaka jest"


„Cantylena” koncertuje i rekrutuje

Owacjami na stojąco nagrodzili występ Kameralnego Chóru Cantylena uczestnicy Spotkania Opłatkowego RUTW, które odbyło się 16.01.2010 r. w sali MOK w Rabce – Zdroju. Chór uniwersytecki rozpoczął próby w listopadzie ubiegłego roku, a koncert kolęd i pastorałek był jego debiutem. Profesjonalna dyrekcja Pani Ireny Szuby i zaangażowanie chórzystów, a także ubogacenie programu partiami solowymi w wykonaniu Pana Piotra Sumary oraz piękny akompaniament skrzypcowy Pani Bożeny Schaeffer spotkały się z bardzo wysoką oceną słuchaczy. 
Na zaproszenie Pani Burmistrz Ewy Przybyło „Cantylena” weźmie udział w przeglądzie kolęd i pastorałek, który odbędzie się 2 lutego 2010 r. w kościele pod wezwaniem św. Teresy w Rabce – Zdroju. Ponadto chór przyjął zaproszenie koncertowania w Domu Opieki „Gałązka Rozmarynu” i w rabczańskim szpitalu.
Następny program koncertowy będzie przygotowywany na Święta Wielkanocne od lutego b.r. Dyrygent Irena Szuba ogłasza rekrutację nowych członków zespołu. Próby chóru odbywają się w piątki o godz. 17:00 przy ul. Sądeckiej 7/2. Szczegółowe informacje w sekretariacie RUTW.


W I semestrze  zaprosiliśmy na serię wykładów:
„MOGĘ BYĆ WOLNY I CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM”,
któe wygłosił pan  ZBIGNIEW WIERGOWSKI

TEMATYKA WYKŁADÓW:
„JAK ŻYĆ W WOLNOŚCI OD NAŁOGÓW” - 26.10.2009 r., godz.: 16:00
„JAK POKONAĆ ISTNIEJĄCE UZALEŻNIENIE” – 09.11.2009 r., godz. 16:00
„JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM” – 23.11.2009 r., godz. 16:00
„JAK POMIMO TROSK CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM” – 14.12.2009 r., godz., 16:00
„JAK ZACHOWAĆ ZDROWIE DO PÓŹNEJ STAROŚCI” – 11.01.2010 r., godz. 16:00


07.12.2009 r. (poniedziałek) O GODZ. 17:00 odbyło się spotkanie autorskie
Z PANEM  DR–em MACIEJEM PINKWARTEM


„TEATR PRZY STOLIKU”
POD KIERUNKIEM PANI IRENY JÓZEFIAK WZNAWIŁ  DZIAŁALNOŚĆ. 
W DNIACH
          26. oraz 27.11 GODZ. 16:00 w sali MOK w Rabce-Zdroju.
          28.11.2009 r. (sobota) o godz. 19.30  w Sali Centrum Kultury i Turystyki 
                                                                         w Wieliczce przy ul. Rynek Górny 6

 WYSTAWIŁSZTUKĘ


30.11.2009 R. (poniedziałek) O GODZ. 16:00
w SALI OBRAD URZĘDU MIASTA I GMINY RABKA – ZDRÓJ ODBYŁ SIĘ WYKŁAD 
PROF. MACIEJA PAWŁOWSKIEGO 

PT." PROBLEMY FARMAKOTERAPII CHORÓB UKŁADU SERCOWO - NACZYNIOWEGO"

 


Także 30 listopada  o godz. 17.30 w galerii MOK "Pod Aniołem" odbył się wernisaż wystawy prac naszych studentek.
Wystawa współfinansowana była ze środków Urzędu Miasta i stanowiła zakończenie projektu "Senior rozwija swoje umiejętności"  


WYKŁAD  P. Magdaleny Sabat 
„Jak zachować wieczną młodość i być aktywną w każdym wieku?”
 
ODBYŁ SIĘ 5 LISTOPADA W SALI OBRAD URZĘDU MIASTA I GMINY RABKA – ZDRÓJ


INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010 05.10.2009 (poniedziałek) o godz. 15:00 W SALI OBRAD URZĘDU MIASTA I GMINY RABKA - ZDRÓJ WYKŁADEM Prof. Dr-a hab. DARIUSZA MUCHY pt. „REFLEKSOTERAPIA W DOROSŁYM ŻYCIU CZŁOWIEKA” rozpoczęliśmy nowy rok akademicki.